3,220,000
2,000,000

Dụng cụ thử - đo độ pH

Dung dịch Phenolphtalein – Thuốc thử phph

150,000

Dụng cụ cắt xà phòng

Khuôn cắt xà phòng gỗ, có dao cắt

230,000
Sale!