Dụng cụ thử - đo độ pH

Dung dịch Phenolphtalein – Thuốc thử phph

150,000
Hết hàng

Dụng cụ cắt xà phòng

Khuôn cắt xà phòng gỗ, có dao cắt

230,000
Hết hàng
300,000
Sale!