Dung dịch Phenolphtalein – Thuốc thử phph

150,000

– Dung dịch: Phenolphtalein
– Công dụng: Thử độ pH. Có thể dùng để thử xà phòng.
– Đóng chai: 100ml
Hotline: 0905 627 986