Cân đếm số lượng điện tử Vibra – ALC 3kg, 6kg, 15kg, 30kg

2,020,000

– Trọng lượng tối đa: 3kg, 6kg, 15kg, 30kg.
– Thang đo nhỏ nhất: 0.1g, 0.2g, 0.5g, 1g.
– Kích thước cân: 240 x 350 x 110mm.
Hotline: 0905 627 986