Dưới đây là các loại sáp ong làm son. Được thu hoạch tại các vùng không có thuốc trừ sâu, được lọc và đúc thành dạng miếng nhỏ. Các miếng nhỏ này giúp cho sáp ong có nhiệt độ than chảy thấp hơn loại khối lớn, và cũng dễ cân đo hơn.

95,000695,000
90,000650,000

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về sáp ong làm son, hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn.